ARBEIDSRECHT ADVOCATEN

Arbeidsrecht advocaten en advocaten kantoren arbeidsrecht vinden op Balie of plaats

arbeidsrechtadvocaten.be

ADVOCATENKANTOOR DELAGRANGE
Advocatenkantoor Delagrange
 

Advocatenkantoor Delagrange
Kasteelkaai 1a
8500 Kortrijk
Tel.:  0032(0)56 220273
Fax:  0032(0)56 257352
www.advocatendelagrange.be

Advocatenkantoor Delagrange werd in 1951, in Kortrijk, door wijlen Dhr mr Gilbert Delagrange opgericht. Het kantoor werd al gauw bekend vanwege de professionele aanpak van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht en sociaal recht, meer bepaald arbeidsrecht en sociale zekerheid. In 1982 is zijn zoon Dhr mr Geert Delagrange bij het kantoor gekomen om het daarna in 1995 over te nemen. Tegenwoordig behoort ook Mevr mr Doris Laperre, advocaat jeugdrecht, tot het advocatenkantoor. Advocatenkantoor Delagrange beschikt verder over een netwerk van losse externe medewerkers.

Tot op vandaag blijft de werking van het kantoor vooral gebaseerd op twee pijlers, nml. enerzijds het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht en anderzijds het sociaal recht, meer bepaald arbeidsrecht en sociale zekerheid. 

Enkele voorbeelden van aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht:
arbeidsongevallen
brand- en waterschade
medische fouten
schade veroorzaakt door andermans daad (minderjarigen, leerlingen, aangestelden, dieren)
verkeersongevallen

Enkele voorbeelden sociaal recht en dan met name arbeidsrecht:
arbeidsgeschillen
loonvorderingen
overgang van onderneming
procedures over concurrentiebedingen
reorganisaties

Enkele voorbeelden sociaal recht en dan met name sociale zekerheidsrecht:
arbeidsongeschiktheid
arbeidsongeval
gezinsbijslag
inkomensgarantie voor ouderen
pensioen

| links |
InformationStart Internet Concepts B.V., The Netherlands